ยป Spot Database Search

Search string: Search:     
Year:    Band:   
Mode:    Number of spots:    
     


      
N6PAT-@ 3799.0 CN2BGB tnx 73 from New York 2300 22 Oct Morocco VE7DJ 24935.0 KH2L TNX ED FOR EMAIL QSX DOWN 931 2300 22 Oct Guam N4QV 21081.0 W1AW/8 RTTY Loud now up 1.2 2300 22 Oct United States K2XX 7012.8 5R8M up 1.8 2300 22 Oct Madagascar K7JA 50110.0 ZL1AKW 57 SSB 2259 22 Oct New Zealand KE8M 28121.1 JF1RWZ PSK31 2259 22 Oct Japan PU1BGT 28535.0 PU1CWP cq 5/9 2259 22 Oct Brazil KB5ZJU 28453.0 CA3LMO 2259 22 Oct Chile KF6A 50104.0 ZL1RS EN73PJ<>RF64VS tnx new one! 2259 22 Oct New Zealand VE3KLE 28460.0 KH6/K2WR Nice sig into Ontario 2259 22 Oct Hawaii K6QXY 50101.0 ZL3NW 2259 22 Oct New Zealand LU7MT 50120.0 NP4A strong 9 30 db 2258 22 Oct Puerto Rico PY1RK 7139.0 W1/GI0MPT Tnx 58. 73 Marco 2258 22 Oct United States XE1UYS-@ 21295.0 5R8M Up 5 2258 22 Oct Madagascar PY1NSC 28009.4 ZD8X 599 ingg87dg 73gdx 2258 22 Oct Ascension Island OH1EKU 7181.0 CN2FB strong 59 73 de Seppo 2257 22 Oct Morocco K2QQ 1809.3 K2QQ 2257 22 Oct United States K9GS 24901.8 VK9DLX up 1.1 2257 22 Oct Norfolk Island W3LPL 21045.0 YC1DOL Heard in UT 2257 22 Oct Indonesia PY2XB 50101.0 PP5XX cq cq 2256 22 Oct Brazil W3LPL 18071.8 ZF2AH Heard in PA and MO 2256 22 Oct Cayman Islands WA9OEX 28465.0 PP5TI 2256 22 Oct Brazil CT1FJC-@ 50100.0 PY4FL CQ 559 no hear me 2256 22 Oct Brazil VE3VTG 14019.0 VK9XSP up 1.6 2256 22 Oct Christmas Island K0IP 21345.7 BD4UJ 2256 22 Oct China
Sign In/RegisterContact us/Report abuse


Monitoring DX World since '97
28 881 573
spots and counting...