PD0PLL-@ 144471.0 OZ7IGY PI4 -12 dB Q=100 430 km 0539 29 May Denmark BG6CJR 50099.0 BA4SI cw cq 0532 29 May China G3SHK 70167.0 SP2MKO JO93CB ms IO90DX Tnx FSK QSO 0523 29 May Poland SP7THR 144415.0 SR5TDM/B KO10AN TR KO01KX RST-559 0514 29 May Poland G3SHK-@ 70021.0 OZ7IGY PI4 -15 dB Q=44 1036 km (ms)70 0456 29 May Denmark UR5LAK 50276.0 IZ4AIK KN89KL ES JN63HV -19 0456 29 May Italy W4LES 50059.0 K4TQR/B EM84MO TR EM63OM 0337 29 May United States VR2YAK 50037.0 JR6YAG/B 559. I call CQ JA 50093 0331 29 May Japan JP1LRT 144140.0 BV3UF SSB CQ 0328 29 May Taiwan VR2YAK 50001.0 BV8YB/B 559. I call CQ 50093 0328 29 May Taiwan K7ULS 50280.0 WB0NRV DN41CI ES EM17IR 0313 29 May United States RA3RF 144360.0 UA9AET tnx MSK144 QSO ms +3 0306 29 May Asiatic Russia K7ULS 50280.0 KB0UOA DN41CI ES EM17 0306 29 May United States DU7/PA0HIP 50276.0 BA1PK JT65 -15 ON80 0304 29 May China JP1LRT 144110.0 BV8BC ssb weak 0304 29 May Taiwan VR2UNG-@ 50110.0 VR2UNG cq 6 0251 29 May Hong Kong VE1PZ 50050.0 VY0SNO/B FN85QR ES FP53RS Back in 0249 29 May Canada BU2BV-@ 50027.0 JE7YNQ/B 559 0248 29 May Japan VR2YAK 50017.0 JA6YBR/B 519 QSB. I call CQ JA 50093 0244 29 May Japan WD9ABG 50145.0 W4IMD EN61CQ ES EM84 Strong signal 0242 29 May United States VR2YAK 50037.0 JR6YAG/B 529. I call CQ 50093 look JA 0240 29 May Japan W4IMD 50145.0 WA9BZW 0236 29 May United States K1PTF 50050.0 VY0SNO/B FN22BX FP53RS 0235 29 May Canada W4IMD 50145.0 WB9TFH 0233 29 May United States W5SWV 50060.8 WG2Z/B NJ Sussex FN21oa 0232 29 May United States