OH1LSQ-@ 472.3 DJ6CB CQ, 329 in KP03SD 2146 28 Jul Fed. Rep. of Germany F6CWA-@ 476.0 F6CWA QRSS 3 1834 11 Jul France F6CWA-@ 472.5 IN78WA Cq cw 2001 06 Jul Italy DJ6CB-@ 472.2 DJ6CB Sunset ODX test nw pls rprt! 1935 05 Jul Fed. Rep. of Germany DO1JTS-@ 460.0 5B4AIF tnx Norman, 73's 1134 25 Jun Cyprus DJ6CB-@ 472.4 DJ6CB clg nw cq, where are you? 2137 05 Jun Fed. Rep. of Germany I3QNS-TEST 473.5 TEST 1833 04 Jun Costa Rica YO3IPR 472.3 ITEST TEST ONLY 1541 02 Jun Italy DJ6CB-@ 472.4 DJ6CB cq always at sunsettime pse call me1918 24 May Fed. Rep. of Germany DL4YHF-@ 472.5 DJ6CB 599 cq, trying to wake up the band 2143 20 May Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.5 DL4YHF 599 as ever tnx Wolf 2053 20 May Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 DF2PY 359 qsb/qrn sri Wolf cul 2010 20 May Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.48 DL0IL/P 599 Hallo Vinny 2026 15 May Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.48 DL4KCA/P 599 tnx new stn Joe 2020 15 May Fed. Rep. of Germany G3XIZ-@ 472.5 DL4YHF 599 QSO DL0IL/P 2110 14 May Fed. Rep. of Germany G3XIZ-@ 472.5 DK7FC 599 QSO DL0IL/P 2045 14 May Fed. Rep. of Germany G3XIZ-@ 472.5 DL0IL/P 579 QSB 2043 14 May Fed. Rep. of Germany DK7FC-@ 472.5 DL0IL 589 FB 2027 14 May Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.5 DF0WD 599 tnx Wolf awdh 2020 14 May Fed. Rep. of Germany DK7FC-@ 472.5 DL4YHF 579 in JN49IK 1955 14 May Fed. Rep. of Germany DK7FC-@ 472.5 DF2PY 599++ in QSO 1954 14 May Fed. Rep. of Germany DL4YHF-@ 472.5 DF2PY clg cq, cul from df0wd 1858 14 May Fed. Rep. of Germany IK1HGI 477.0 IK1HGI Opera the opera send my 73 1400 07 May Italy OH2BCI-@ 472.4 DJ6CB 569 2007 29 Apr Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 OH2BCI Tnx ur spot Raimo hpe cul 2005 29 Apr Finland OH2BCI-@ 472.4 DJ6CB 569 2005 29 Apr Fed. Rep. of Germany OH2BCI-@ 472.4 DJ6CB 2000 29 Apr Fed. Rep. of Germany OH8CW-@ 472.5 OH2BCI 1938 29 Apr Finland EA5TT 477.0 EA5DOM Op8 -8 dB Fade:1% 2104 27 Apr Spain IK1HGI 477.0 IK0VVE Opera 0804 23 Apr Italy G3XIZ-@ 472.4 DJ6CB CQ 579 - tnx QSO Dix 2128 22 Apr Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 G3XIZ Up to 579 gld new chat Chris 2124 22 Apr England 9H1CG-@ 474.2 SV8CS Tnx FB JT9 QSP Spiros 73 2050 22 Apr Greece 9H1CG-@ 475.3 9H1CG CQ JT9 2109 20 Apr Malta 9H1CG-@ 475.0 9H1CG CQ JT9 2137 19 Apr Malta DJ6CB-@ 472.4 G4GIR 3/559 gld qso after long Ian 2006 19 Apr England DJ6CB-@ 472.4 DJ6CB cq nw 300 W 2045 18 Apr Fed. Rep. of Germany IK1HGI 477.0 IK1HGI Opera sono attivo con 1watt 1920 18 Apr Italy DJ6CB-@ 472.4 DJ6CB nw clg cq , no activity? sri 2056 15 Apr Fed. Rep. of Germany VE2PEP-@ 474.5 WG2XJM cq cw 0247 03 Apr United States DJ6CB-@ 472.5 DL6II 559 qsb gld new stn Vinny 2118 02 Apr Fed. Rep. of Germany G3XIZ-@ 472.25 DL6II Tnx QSO Vinny nw 579 2211 01 Apr Fed. Rep. of Germany G3XIZ-@ 472.4 F6BWO 599 QSO DL6II 2144 01 Apr France G3XIZ-@ 472.5 DJ6CB CQ 459 QSB 1912 01 Apr Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 G4GIR 569 gld first qso Ian 2047 31 Mar England G3XIZ-@ 474.4 DJ6CB 589 tnx QSO Dix 2045 31 Mar Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 G3XIZ up to 589 tnx qso Chris 2044 31 Mar England G3XIZ-@ 473.2 G4GIR CQ 599+ 1938 31 Mar England G3XIZ-@ 473.3 DK8AR 579 tnx QSO Henri 1937 31 Mar Fed. Rep. of Germany DJ6CB-@ 472.4 DF1BG 2030 27 Mar Fed. Rep. of Germany